fbpx

A les tardes del plus fem esportaprenemens ho passem bé!Flipa amb el plus!

Des de la Fundació Escoles Familiars Rurals del Penedès hem creat una oferta d'activitats integral per al temps de lleure, que inclou experiències amb activitat física, ciència, cultura, natura... Creiem en educar des de tots els àmbits de la persona, per una formació rica i completa, també en el temps de lleure, i per això oferim el servei d’un paquet d’activitats de diferents disciplines.

Diversos estudis demostren els beneficis de les pràctiques en temps extraescolar. Els alumnes que dediquen temps a altres activitats a les tardes i caps de setmana són persones que s’organitzen millor el temps d’estudi i, com a conseqüència, obtenen millors resultats acadèmics.

Els serveis de CJ+ pretenen ser una potencial font de beneficis per a un desenvolupament saludable dels alumnes ja que està demostrat que és molt positiva la pràctica d'activitats extraescolars en relació a la salut mental i la competència social dels practicants.

L’activitat física la considerem part imprescindible en la formació de les persones i per això és un dels pilars importants de CJ+, no només perquè les instal·lacions del Campus Camp Joliu, en plena natura, permeten la pràctica de diverses disciplines esportives, sinó perquè està demostrat que les persones esportistes tenen millor rendiment acadèmic, millors hàbits d'estudi i dediquen menys temps a l'oci sedentari. A més, l’educació no formal amb activitat física actua com a mediador educatiu i és un potent motivador i impulsor del coneixement.

Els estudis avalen que, com més temps passen els infants i joves en activitats en el temps de lleure, major és el seu progrés en les habilitats competencials i les intel·ligències múltiples. Tenim la fortuna de poder comptar amb un col·laborador amb molt bagatge en escola esportiva de base com és el Club Gimnàstic de Tarragona amb qui hem signat un acord amb l’objectiu de crear seccions esportives de gran qualitat i ser una font de talents per per al planter de l’equip.

A més, amb el nostre equip d'entrenadors/es i monitors/es, pretenem oferir sempre unes activitats de qualitat on els i les alumnes gaudeixin de les tardes a Camp Joliu escollint les activitats que més els agradin. 

BE A PLUSER