fbpx

Quotes

En cas que es vulgui anul·lar la inscripció perquè no hem pogut garantir la plaça a les vostres primeres preferències d'activitats es retornarà l’import íntegre de la matrícula.

Si l’anul·lació de la inscripció és per altres causes, no imputables al centre, no es retornarà el cost de la matrícula.

El pagament de les quotes dels serveis es faran a principi de mes. Qualsevol alta, baixa o canvi s'ha de notificar a través de correu electrònic abans del dia 25 de cada mes per tal que aquest sigui vigent a partir del dia 1 del mes següent.

En el cas que un alumne es doni de baixa del paquet de serveis per qualsevol motiu, si s’hi torna a inscriure, caldrà que torni a pagar l’import de matriculació.

L'import de la quota mensual no variarà i es cobrarà de setembre a juny, independentment de les festivitats que hi pugui haver.

El retorn bancari del rebut suposarà que l’alumne/a no pugui continuar l’activitat.

Image